UROAS urologija | Specijalistička urološka ordinacija UROAS | Beograd

Dr. Predrag Aleksić

 • 20. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Prof. dr sc. med. Predrag Aleksić Dr Aleksić je rođen 1963. godine. EDUKACIJA I OBRAZOVANJE Medicinski fakultet završio je u Beogradu, a specijalizaciju iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1999. godine. Od tada je stalno zaposlen u Klinici za urologiju VMA gde se trenutno nalazi na poziciji Načelnika 2. Odeljenja ove klinike. Magistarski rad…

Dr Predrag Marić

 • 19. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Prim. dr sci. med. Predrag Marić Dr Marić je rođen 1972. godine. EDUKACIJA I OBRAZOVANJE Diplomirao je na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine. Specijalizaciju iz urologije završio je 2006.godine, a u septembru te iste godine završio je školu urologije EUREP u Pragu. Usavršio se iz oblasti fleksibilne ureterorenoskopije početkom 2012.godine u Parizu, a…

Dr Mirko Jovanović

 • 18. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Prim. dr sci. med. Mirko Jovanović Dr Mirko Jovanović je rođen 19.05.1970. godine u Paraćinu. Srednju školu završio u Paraćinu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 10.10.1996. godine u roku, sa prosečnom ocenom 8,40. Nakon obavljenog obaveznog lekarskog staža i položenog stručnog ispita, februara 1998. godine počinje da radi kao lekar…

Dr Dejan Simić

 • 17. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Dejan Simić – specijalista urologije Rođen 27.04.1975. god u Vranju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 31.05.2002. god sa prosečnom ocenom 9,03. Do maja 2007. god radio kao lekar opšte prakse u Vojnomedicinskom centru hitne pomoći u Beogradu. Period od juna do decembra 2006. god proveo u Demokratskoj republici Kongo, kao lekar na…

Dr Živko Soldatović

 • 16. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Živko Soldatović Obavlja preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena i urotrakta, plasiranje urinarnih katetera, urološke intervencije u lokalnoj i opštoj anesteziji: cirkumciziju, operaciju fimoze Obrazovanje: 2007. Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2007. Kurs Evropske škole urologije (EUREP) u Pragu, Češka Publikacije: •    Objavio je 3 naučna…

Dr Vladan Andrejević

 • 15. avgust 2022.
 • UROAS urologija

DR VLADAN ANDREJEVIĆ – specijalsta urologije Univerzitetski Klinički Centar Srbije – Urološka Klinika EDUKACIJA Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  završio 2007.  godine. Od 2007. do 2012. godine radi kao klinički lekar  u Urološkoj klinici KCS-a. Od 2012. do 2017. godine  specijalizacija urologije na Urološkoj klinici KCS. Trenutno na subspecijalizaciji iz laparoskopske hirurgije. Zaposlen u Klinici…

Dr Zoran Čampara

 • 14. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Prim. dr Zoran Čampara Pukovnik prim. dr Zoran Čampara je specijalista urologije iz Beograda sa višedecenijskim iskustvom kao načelnik Centra za kalkulozu urotrakta Vojnomedicinske akademije. Završio je više kurseva iz urologije u organizaciji Evropskog udruženja urologa i Udruženja urologa Srbije. Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja urologa Srbije, Lekarske komore Srbije i Evropskog udruženja urologa….

Dr Dragan Šajinović

 • 14. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Dragan Šajinović – specijalista urologije Rođen 17. septembra 1959. godine u Šapcu. OBRAZOVANJE Završio prvi razred Gimnazije u Šapcu, preostala tri u Beogradu X Gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1986. godine. Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu radi od 1989. godine do danas. Specijalista urologije od januara 1994. godine. INTERESOVANJA Endoskopska urologija URS

Dr Marko Marjanović

 • 14. avgust 2022.
 • UROAS urologija

DR MARKO MARJANOVIĆ – specijalsta dečije hirurgije Zaposlem na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu Uže područje interesovanja dr Marjanovića je pedijatrijska genitalna rekonstruktivna hirurgija. Autor je i koautor radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Dr Marjanović je član Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.

Dr Marko Maksić

 • 14. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Marko Maksić – specijalista urologije EDUKACIJA Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 2013 godine. Od 2013 do 2018 godine završio školu rezervnih oficira i radio u 72 specijalnoj jedinici kao oficir – doktor u timu za protiv-diverzionu zaštitu. Takođe angažovan u misiji EU naval force operation Atalanta 2016 godine u Somaliji. Nakon toga završio…