UROAS urologija | Specijalistička urološka ordinacija UROAS | Beograd

Dr. Predrag Aleksić

 • 19. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Prof. dr sc. med. Predrag Aleksić Dr Aleksić je rođen 1963. godine. EDUKACIJA I OBRAZOVANJE Medicinski fakultet završio je u Beogradu, a specijalizaciju iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1999. godine. Od tada je stalno zaposlen u Klinici za urologiju VMA gde se trenutno nalazi na poziciji Načelnika 2. Odeljenja ove klinike. Magistarski rad…

Dr Dragan Šajinović

 • 18. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Dragan Šajinović – specijalista urologije Rođen 17. septembra 1959. godine u Šapcu. OBRAZOVANJE Završio prvi razred Gimnazije u Šapcu, preostala tri u Beogradu X Gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1986. godine. Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu radi od 1989. godine do danas. Specijalista urologije od januara 1994. godine. INTERESOVANJA Endoskopska urologija URS

Dr Vladan Andrejević

 • 17. avgust 2022.
 • UROAS urologija

DR VLADAN ANDREJEVIĆ – specijalsta urologije Univerzitetski Klinički Centar Srbije – Urološka Klinika EDUKACIJA Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  završio 2007.  godine. Od 2007. do 2012. godine radi kao klinički lekar  u Urološkoj klinici KCS-a. Od 2012. do 2017. godine  specijalizacija urologije na Urološkoj klinici KCS. Trenutno na subspecijalizaciji iz laparoskopske hirurgije. Zaposlen u Klinici…

Dr Dejan Simić

 • 16. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Dejan Simić – specijalista urologije Rođen 27.04.1975. god u Vranju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 31.05.2002. god sa prosečnom ocenom 9,03. Do maja 2007. god radio kao lekar opšte prakse u Vojnomedicinskom centru hitne pomoći u Beogradu. Period od juna do decembra 2006. god proveo u Demokratskoj republici Kongo, kao lekar na…

Dr Marko Marjanović

 • 15. avgust 2022.
 • UROAS urologija

DR MARKO MARJANOVIĆ – specijalsta dečije hirurgije Zaposlem na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu Uže područje interesovanja dr Marjanovića je pedijatrijska genitalna rekonstruktivna hirurgija. Autor je i koautor radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Dr Marjanović je član Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.

Dr Mladen Selak

 • 14. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Mladen Selak – specijalista urologije Rođen 15.12.1981. godine u Pakracu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2012. godine. Od maja 2013. do maja 2015. godine radio kao lekar opšte prakse u Specijalnoj bolnici za urologiju “Petkovic”. Od  jula 2015. godine nalazi se na specijalizaciji iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji. 2021. godine položio specijalistički ispit,…

Dr Aleksandar Spasić

 • 13. avgust 2022.
 • UROAS urologija

DR ALEKSANDAR SPASIĆ – specijalsta urologije Doktor Aleksandar Spasić rođen je 13.11.1973. godine u Nišu. Zaposlen u klinici za urologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu. EDUKACIJA I KVALIFIKACIJE Godine 2000. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu. Specijalizaciju iz urologije obavio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, od 2006. do 2011.godine Godine 2014. završio doktorske studije na Medicinskom…

Dr Marko Maksić

 • 12. avgust 2022.
 • UROAS urologija

Dr Marko Maksić – specijalista urologije EDUKACIJA Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 2013 godine. Od 2013 do 2018 godine završio školu rezervnih oficira i radio u 72 specijalnoj jedinici kao oficir – doktor u timu za protiv-diverzionu zaštitu. Takođe angažovan u misiji EU naval force operation Atalanta 2016 godine u Somaliji. Nakon toga završio…