UROAS urologija | Specijalistička urološka ordinacija UROAS | Beograd

Kalibracija uretre (bužiranje)

 • 31. oktobar 2022.
 • UROAS urologija
Predstavlja invazivnu endskopsku proceduru u kojoj se polučvrstim ili rigidnim kateterima od najtanjih ka sve debljim širi suženje u mokraćnoj cevi ili vratu mokraćne bešike i na taj način za kraći ili duži vremenski period omogućava bolji mlaz u toku mokrenja odnosno olakšava mokrenje, obično kod pacijenata koji se ne mogu, iz bilo kog razloga, [...]

Uretrocistoskopija

 • 31. oktobar 2022.
 • UROAS urologija
Reč je o pregled mokraćne cevi i bešike cevastim endoskopskim instrumetnom/rigidnim ili fleksibilnim/ kroz koji urolog gleda okom ili preko kamere. Za ovaj pregled je potrebno da pacijent ima uradjenu urinokulturu koja ne bi trebalo da bude starija od sedam dana i da na pregled dodje sa praznom mokraćnom bešikom. Zbog odredjenog stepena invazivnosti metode [...]

Postavljanje cystofix katetera

 • 31. oktobar 2022.
 • UROAS urologija
U slučaju da se pacijentu ne može plasirati kateter kroz mokraćnu cev /na penisu/ mora se postaviti tzv suprapubični kateter ili cistofiks. Za postavljanje ovog katetera neophodno je da pac ima punu mokraćnu bešiku, što se porverava ultrazvučnim pregledom. Predeo iznad preponske regije a ispod pupka, se obrije pre intervencije, učini se dezinfekcija kože ove [...]

Postavljanje katetera

 • 31. oktobar 2022.
 • UROAS urologija
Stavljanje stalnog/privremenog katetera - intervencija koja se izvodi kod pacijenata koji ne mogu da mokre - kompletni zastoj/retencija/ ili kod pacijenta koji učestalo mokre sa zdržavanjem veće količine urina - inkomplenta retencija. Kateter se stalja u sterilnim uslovima. intervenciju izvodu urolog ili iskusan medicinski tehničar koji je obučen za ovu intervenciju. Pacijentu se prevlači kožica [...]

Biopsija prostate

 • 31. oktobar 2022.
 • UROAS urologija

Biopsija prostate se najčešće radi kroz završni deo debelog creva/transrektalno/ i metoda se skraćeno obeležava TRBP /transrektalna biopsija prostate/ uz pomoć ultrazvučne – rektalne – sonde na kojoj se nalazi vodič kojim se u izvodi biopsija iglom koju kontroliše poseban pištolj za biopsiju.

Pregled urologa sa ultrazvukom

 • 31. oktobar 2022.
 • UROAS urologija

Pregled urologa sa ultrazvukom podrazumeva pregled genitalija i rektalni pregled prostate, laboratorijske analize kao i ultrazvučni pregled urinarnog trakta.