UROAS urologija | Specijalistička urološka ordinacija UROAS | Beograd

Cenovnik usluga

Važi od 1.03.2024. godine

USLUGA CENA
1. Pregled urologa sa ultrazvukom 9000 din
2. Pregled profesora sa ultrazvukom 10000 din
3. Pregled urologa 6000 din
4. Konsultacija urologa 6000 din
5. Kontrolni pregled urologa, do mesec dana 6000 din
6. Kontrolni pregled profesora, do mesec dana 7000 din
7. Ultrazvuk uro-genitalnog trakta 6000 din
8. Biopsija prostate 30000 din
9. Postavljanje katetera 5000 din
10. Postavljanje silikonskog katetera 6000 din
11. Postavljanje cystofix katetera 20000 din
12. Uretrocistoskopija 24000 din
13. Kalibracija uretre (bužiranje) 8000 din
14. Previjanje 2500 din
15. Skidanje konaca 2000 din
16. Previjanje i obrada rane od strane urologa 4000 din
17. Uklanjanje – ECT kondiloma male regije 10000 din
18. Uklanjanje – ECT kondiloma srednje regije 12000 din
19. Uklanjanje – ECT kondiloma velike regije 14000 din
20. Pregled interniste sa ultrazvukom 9000 din
21. Konsultacija interniste 6000 din
22. Konsultacija specijaliste 6000 din
23. Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog urinarnog katetera 18000 din
24. Uzimanje briseva uretre 1000 din
25. Zamena jedne ureteralne Mono/Double J sonde 13000 din
26. Intravezikalna instilacija – BCG, Instylan, DMSO 5000 din
27. Vadjenje JJ sonde 24000 din
28. Plasiranje JJ sonde 36000 din
29. ECT Tu m.bešike 30000 din
30. Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 48000 din
31. Frenulotomija u lokalnoj anesteziji 24000 din
32. Skidanje ateroma sa kože skrotuma ECT om 14000 din
33. Skidanje ateroma sa kože skrotuma koje zahteva hirurško zbrinjavanje 30000 din
34. Bilateralna orhiektomija u lokalnoj anesteziji 72000 din
35. Kućna poseta urologa 8000 din
36. Ultrazvučna dijagnostika u kućnim uslovima 12000 din
37. Terapija u kućnim uslovima 6000 din
38. Previjanje u kućnim uslovima 6000 din
39. Previjanje rane od strane med.tehničara 2000 din
40. Davanje im/sc/Iv injekcije 2000 din
41. Davanje infuzije 3000 din
42. Zamena i obuka za održavanje urostome 3000 din
43. Zaključak anesteziologa za operaciju u OETA – Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada) 6000 din
44. EKG zapis 2000 din
45. Merenje krvnog pritiska 1000 din
46. Incizija apcesa 14000 din
47. Analgo-sedacija 6000 din
48. Zamena obe ureteralne Mono/Double J sonde 24000 din
49. Zamena ureteralne Mono/Double J sonde – koju donosi pacijent 8000 din
50. Incizija apcesa-manji 8000 din
51. Prostaglandinski test 14000 din