UROAS urologija | Specijalistička urološka ordinacija UROAS | Beograd

Cenovnik usluga

 

USLUGA CENA
1. Pregled urologa sa ultrazvukom 7000 din
2. Pregled profesora sa ultrazvukom 8000 din
3. Pregled urologa 4000 din
4. Konsultacija urologa 3000 din
5. Kontrolni pregled urologa, do mesec dana 4000 din
6. Kontrolni pregled profesora, do mesec dana 4000 din
7. Ultrazvuk uro-genitalnog trakta 4000 din
8. Biopsija prostate 24000 din
9. Postavljanje katetera 4000 din
10. Postavljanje silikonskog katetera 4000 din
11. Postavljanje cystofix katetera 18000 din
12. Uretrocistoskopija 20000 din
13. Kalibracija uretre (bužiranje) 4000 din
14. UroFlow 3500 din
15. Previjanje 1500 din
16. Skidanje konaca 1000 din
17. Previjanje i obrada rane od strane urologa 2500 din
18. Uklanjanje – ECT kondiloma male regije 8000 din
19. Uklanjanje – ECT kondiloma srednje regije 10000 din
20. Uklanjanje – ECT kondiloma velike regije 12000 din
21. Pregled interniste sa ultrazvukom 7000 din
22. Konsultacija interniste 4000 din
23. Konsultacija specijaliste 4000 din
24. Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog urinarnog katetera 15000 din
25. Uzimanje briseva uretre 1000 din
26. Zamena jedne ureteralne Mono/Double J sonde 13000 din
27. Intravezikalna instilacija – BCG, Instylan, DMSO 4000 din
28. Vadjenje JJ sonde 24000 din
29. Plasiranje JJ sonde 30000 din
30. ECT Tu m.bešike 24000 din
31. Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 36000 din
32. Frenulotomija u lokalnoj anesteziji 18000 din
33. Skidanje ateroma sa kože skrotuma ECT om 12000 din
34. Skidanje ateroma sa kože skrotuma koje zahteva hirurško zbrinjavanje 24000 din
35. Bilateralna orhiektomija u lokalnoj anesteziji 60000 din
36. Kućna poseta urologa 6000 din
37. Ultrazvučna dijagnostika u kućnim uslovima 12000 din
38. Terapija u kućnim uslovima 5000 din
39. Previjanje u kućnim uslovima 4000 din
40. Previjanje rane od strane med.tehničara 1000 din
41. Davanje im/sc/Iv injekcije 1500 din
42. Davanje infuzije 2500 din
43. Zamena i obuka za održavanje urostome 2000 din
44. Zaključak anesteziologa za operaciju u OETA – Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada) 6000 din
45. EKG zapis 1000 din
46. Merenje krvnog pritiska 400 din
47. Analgo-sedacija 6000 din
48. Zamena obe ureteralne Mono/Double J sonde 20000 din
49. Zamena ureteralne Mono/Double J sonde – koju donosi pacijent 6000 din
50. Elektrostimulacija mišića karličnog dna 3000 din
51. Prostaglandinski test 12000 din