Predstavlja invazivnu endskopsku proceduru u kojoj se polučvrstim ili rigidnim kateterima od najtanjih ka sve debljim širi suženje u mokraćnoj cevi ili vratu mokraćne bešike i na taj način za kraći ili duži vremenski period omogućava bolji mlaz u toku mokrenja odnosno olakšava mokrenje, obično kod pacijenata koji se ne mogu, iz bilo kog razloga, operisati. Nakon ove intervencija uzima se antibiotska terapija par dana. Procedura je lako nelagodna, kratkotrajna i pac odlazi odmah kući. Nakon intervencije može se javiti kratkotrajna prolazna sukrvica u mokraći, koja prolazi na unos tečnosti.