U slučaju da se pacijentu ne može plasirati kateter kroz mokraćnu cev /na penisu/ mora se postaviti tzv suprapubični kateter ili cistofiks. Za postavljanje ovog katetera neophodno je da pac ima punu mokraćnu bešiku, što se porverava ultrazvučnim pregledom. Predeo iznad preponske regije a ispod pupka, se obrije pre intervencije, učini se dezinfekcija kože ove regije i u kožu i potkožne strukture da lokalni anestetik tankom iglom. Set za suprapubičnu kateterizaciju najčešće sadrži metalni troakar/instrument koji liči na veliku iglu/ kroz koji se uvodi tanki silikonski kateter i kojim se, nakon anestezije, prolazi kroz trbušni zid i ulazi direktno u mokraćnu bešiku i kroz troakar uvodi kateter koji se fiksira balonom i ponekad dodatno hirurškim koncem za prednji trbušni zid, zbog sigurnosti. Ovakav kateter se u  početku stavlja na urinarnu kesu koja omogućava nesmetano oticanje urina iz mokraćne bešike a nakon toga se uz pomoć čepa može kateter koristtiti i bez urinarne kese u toku dana a u toku noći se postavlja na urin kesu. Prednost ovog kateter je što je izbegnuta stalna iritacija mokraćne cevi manipulacijama kateterom i što se ovaj kateter menja na tri do četiri meseca. Negovanje ovakvnog katetera nije zahtevno i svodi sa na ličnu higijenu i zamenu gaza na dva do tri dana.