Posle transuretralnih resekcija tumora mokraćen bešike /TUR BT/ u nalazu patologa može se videti dubina zahvatanja  zida mokraćne bešike kao i stepen maligniteta tumorske promene na osnovu kojih se pacijentu može predložiti intravezikalna terapija prearatima BCG koji se pacijentu daju jednom nedeljno ubacivanjem u mokraćnu bešiku preko kartkotrajnog urinarnog katetera. Ovaj rastvor ostaje u bešici jedan do dva sata s tim da je potrebno da pacijent za ovaj period, ne uzima previše tečnosti i da menje poziciju tela kako bi rastvor BCG pokrio sve zidove u šupljini mokraćne bešike.

BCG preparati izazivaju zapaljensku reakciju sluznice mokraćne bešike, koja može biti blaga ali ponekad i burna sa simptomima upale mokraćne bešike – učestalo, bolno mokrenja a kod nekih pacijenata i pojava krvi u toku mokrenja. Kod nekih pacijenata se može javiti i povišena telesna temperatura te je zbog toga jako bitno da pacijent ima mogućnosti da bude u kontaktu sa svojim urologom.

Procedura je ambulantna odnosno ne zahteva ostanak u bolnici.

Terapija se sastoji od šest doza a kasnije u toku praćnja pacijneta nakon kontrolnih cistoskopija urolog može predlagati i doze održavanja ovom terapijom gde pacijent obično primi tri doze BCG-a.