Pojedini muškarci imaju pojavu manjih ili većih belih kuglica na koži mošnica/skrotuma/ koje mogu biti pojedinačne ili u velikom broju i predstavljaju znojne/lojne žlezde čiji su se izvodni kanalići zapušili.

Ove promene se mogu vremenom upaliti/inficirati i u njima se stvara gnojna kolekcija/apsces/ koja se najčešće spontano isprazni i smiri ali nekada je potrebno ukloniti ih hirurški.

Naravno ove promene se i iz estetskih razloga mogu rešavati i pre nego se komplikuju zapaljenskim prostorom i to se u našoj ordinaciji radi ECT metodom.

U koliko su promene veće moraju se ukloniti obsecanjem/ekscizijom/ u lokalnoj infiltrativnoj anesteziji. Intervencija nije hirurški zahtevna, kartko traje i oporavk je brz a pacijent odlazi kući.