Nakon radikalne operacije tumora mokraćne bešike, koje se završavaja izvodjenjem mokraćovoda/uretera/ na kožu prednjeg trbušnog zida u vidu uro-stome čiju prohodnost održavaju ureteralni stentovi u vidu mono J ili double J sondi, a koje se plasiraju u toku operacije, moraju se menjati na tri do četiri meseca u ambulantnim uslovima od strane urologa. Nakon ove intervencija uzima se antibiotska terapija par dana a pacijent odlazi kući.