Stavljanje stalnog/privremenog katetera – intervencija koja se izvodi kod pacijenata koji ne mogu da mokre – kompletni zastoj/retencija/ ili kod pacijenta koji učestalo mokre sa zdržavanjem veće količine urina – inkomplenta retencija. Kateter se stalja u sterilnim uslovima. intervenciju izvodu urolog ili iskusan medicinski tehničar koji je obučen za ovu intervenciju. Pacijentu se prevlači kožica glavića u zadnji položaj, vrši se dezinfekcija, u početak mokraćne cevi se lagano ubaci lubrfikatno sredstvo koje je najčešće i lokalni anestetik/obično je to lidokain gel a kod pacijenata koji su alergični sterilni rastvor glicerina/ i lagano se uvodi kateter sve do mokraćne bešike a potom se na delu koji na kateteru predstavlja jedan deo lumena – ventil – ubacuje sterilni fiziološki ratvor kojim se puni balon koji se nalazi u šupljini mokraćne bešike i tim onemogućava ispadanje katetera. Na kateter se povezuje urin kesa. Nakon intervencije pacijentu se obično predlaže kraća antibiotska terapija. Reč je o kratkoj, lako nelagodnoj proceduri nakon koje pacijent odlazi kući.