Reč je o komfornoj, ne invazivnoj,  metodi kojom se odredjuje kvalitet mokrenja preko mlaza mokraće tako što pacijent mokri u jednu vrstu elektronskog toelata, koji odredjuje parametre u vremenskom periodu na osnovu kojih urolog donosi odluku o daljoj dijagnostici. Metoda je kratkotrajna, bezbolna i olakšava procenu problema sa mokrenjem.