U onim situacijama gde urolog na osnovu fiziklanog pregleda i povišenih vrednosti PSA i poremećaja vrednosti derivata PSA kao i modernih metoda snimanja kao što je multiparametrijska magnetna rezonanca/koja promene u strukturi prostate procenjuje kroz tzv PIRADS sistem/, posumnja na karcinom prostate neophodno je uraditi biopsiju prostate. Biopsija prostate se najčešće radi kroz završni deo debelog creva/transrektalno/ i metoda se skraćeno obeležava TRBP /transrektalna biopsija prostate/ uz pomoć ultrazvučne – rektalne – sonde na kojoj se nalazi vodič kojim se u izvodi biopsija iglom koju kontroliše poseban pištolj za biopsiju.

PRIPREMA ZA BIOPSIJU PROSTATE

Pacijent se za biopsiju prostate priprema tako što dva dana pre intervencije počinje da uzima dvojnu antibiotsku terapiju – zavisno od iskustva urologa il ustanove a najčešće, po preporuci Evropskog udruženja urologa – kombinacija fluorohinolona/ciprofloksacin, levofloksacin i sl/ i metronidazola. Dan pre biopsije pacijent doručkuje uobičajeno, za ručak jede čorbu ili supu i dva sata potom uzima laksative kojima prazni završni deo debelog creva – rektum, u koji se uvodi ultrazvučna sonda u toku biopsije. U koliko je pacijent na antiagregacionoj terapiji/preparati acetilsalicilne kiseline/, stav je da se ista prekida sedam dana pre intervencije. U koliko pacijent uzima oralnu antikoagulantnu terapiju onda se pre intervencije javlja svom internisti/kardiologu koji pacijenta prevodi na neki od preparata niskomolekularnog heparina. Sam akt biospije se izvodi tako što pacijent, go do pojasa, leže ne levi bok sa savijenim nogama u kuku i kolenima. Pacijentima se može uraditi i lokalna anestezija kroz predeo medjice/perineum/. Rektalna ultrazvučna sonda, uz dobru lubrifikaciju/podmazivanje/ uvodi se u završni deo debelog creva. Kroz vodič, pod kontrolom ultrazvuka, urolog pronalazi perifernu/obodnu/ zonu prostate u kojoj se uglavnom razvija karcinom prostate i sa po 4-6 uboda u levom i desnom režnju kroz zid debelog creva ulazi u prostatično tkivo i dobija male isečke koji se skupljaju u specijalni rastvor u epruveti/foramlin/ i kao takav, a nakon obeležavanja generalija pacijenta, godine rodjenja i naravno o kakvom se isečku tkiva radi, šalju na pato-histološki pregled. Smisao ove intervencije je razrešenje dileme, da li je porast PSA ili otvrdlina koja se pipa prilikom pregleda prostate prstom porekla karcinoma ili ima dobroćudni karakter. Procudura traje kratko i pacijent odlazi kući. Nakon intervecije pacijent može imati surkvicu krv u mokraći i stolici koja je krakotrajna i nije obilna a par dana je potrebno konstrolisati telesnu temperaturu i biti u kontaktu sa svojim urologom, u koliko je to potrebno. Pacijentu se daju detaljna uputstva o ponašanju nakon  biopsije. Biopsija prostate se, po želji pacijenta, može uraditi i u kratkotrajnoj analgo-sedaciji za koje vreme je pacijent opušten, pospan ili spava (sedacija) i ne oseća bol (analgezija).