Kratka biografija

DR ALEKSANDAR SPASIĆ – specijalsta urologije

Doktor Aleksandar Spasić rođen je 13.11.1973. godine u Nišu. Zaposlen u klinici za urologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

EDUKACIJA I KVALIFIKACIJE

Godine 2000. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Specijalizaciju iz urologije obavio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, od 2006. do 2011.godine
Godine 2014. završio doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U toku je izrada doktorske disertacije.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Od 2001. do 2002.godine lekar u Domu zdravlja Bela Palanka
Od 2002. do 2006.godine lekar u sanitetu, u garnizonima Kraljevo i Požega
Od 2011.godine specijalista urolog, u sastavu Klinike za urologiju Vojnomedicinske akademije, Beograd
Od aprila 2020 do avgusta 2021.godine angažovan u Kovid bolnici Karaburma, Beograd
Od 2021.godine je načelnik uroloških ambulanti Vojnomedicinske akademije, Beograd

PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE

Godine 2011.godine, Evropska škola urologije «EUREP» u organizaciji Evropskog udruženja urologa, Prag, Češka
Godine 2013.godine, „Body Talk“ u organizaciji Pfizer-a, Beč, Austrija
Godine 2013.godine, škola endoskopske hirurgije – JUEH (jedinstveno udruženje za enoskopsku hirurgiju) Medicinskog fakulteta Beograd.
Godine 2015.godine, „ESU Hands-on training course on Laprascopy and Endourology“ u organizaciji European Association of Urology, Caseras, Španija
Godine 2017. i 2018.godine, edukacija iz  urološke laparoskopske hirurgije, Slovenj Gradec, Slovenija.
Godine 2017-2018.godine, jednogodišnje usavršavanje iz oblasti rekonstruktivne urogenitalne hirurgije pod mentorstvom prof.dr Miroslava Đrođevića, Univerzitestka dečija klinika Beograd.
U toku 2021. i 2022.godine, edukacija za sticanje licence za implantaciju arteficijalnog sfinktera i penilne proteze.
Godine 2022.godine edukacija iz oblasti laserske operacije prostate – HoLEP, Tel-Aviv Souraski Medical Center, Tel-Aviv University, Israel
Polaznik brojnih kurseva u organizaciji Evropskog udruženja urologa u Srbiji i Evropi.

OBLASTI INTERESOVANJA

Opšta urologija, urološka onkologija, andrologija, uro-genitalna hirurgija, minimalno invazivna urologija – laparoskopska urologija, laserske operacije prostate (HoLEP) i dr.
Autor i koautor je većeg broja stručnih radova prezentovanih na domaćim i stranim stručnim skupovima i radova objavljenih u domaćim  i stranim stručnim časopisima.
Dr Spasić je član profesionalnih udruženja kao što su Srpsko lekarsko društvo, Udruženja urologa Srbije (UUS), Srpskog urološko društvo(SUD) i Evropsko udruženje urologa (EAU).

Dr Aleksandar Spasić

  • Urolog

Specijalizacija

  • Specijalsta urologije

Kontakt

UROAS
T: 064 3222221
E: uroasurologija@gmail.com
Urološki Centar Beograd
T: 066 60 90 696
E: info@ucbeograd.com