Kratka biografija

Dr Dejan Simić – specijalista urologije

Rođen 27.04.1975. god u Vranju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 31.05.2002. god sa prosečnom ocenom 9,03. Do maja 2007. god radio kao lekar opšte prakse u Vojnomedicinskom centru hitne pomoći u Beogradu. Period od juna do decembra 2006. god proveo u Demokratskoj republici Kongo, kao lekar na poslovima evakuacije pacijenata vazdušnim putem, u okviru mirovne misije Ujedinjenih nacija.  Od  maja  2007.  god nalazi se na specijalizaciji iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji. 21.06.2012. god položio specijalistički ispit sa odličnom ocenom, nakon čega radi kao lekar specijalista urolog u Klinici za urologiju VMA. U oktobru 2013. god upisao doktorske akademske studije Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

SEMINARI I KURSEVI

 • 2. – 7. Septembar 2011. „EUREP“’ kurs Evropske škole urologije u organizaciji Evropskog udruženja urologa, Prag (Češka)
 • 16. – 17. Jun 2017. „Masterclass on Urolithiasis“, kurs iz oblasti urolitijaze u organizaciji Evropskog udruženja urologa, Patra (Grčka)
 • 13. – 17. Novembar 2017. Bolnica Semmelveis, Odeljenje za urologiju,, Kiskunhalas, Mađarska
  Obuka: endoskopske operacije kamena: PCNL i URS, Laparaskopske operacije bubrega.
 • 27. Avgust – 16. Septembar 2018. „International Training Workshop on Minimally Invasive Urologic Operation Technique“, Urological Department of Beijing Frendship Hospital, Peking (Kina)
 • 01. – 03. Novembar 2018. „EULIS PNL Workshop“, kurs iz oblasti urolitijaze u organizaciji Evropskog udruženja urologa, Temišvar (Rumunija)
 • 22. – 23. Novembar 2018. „Masterclass on Laser in Urology“, kurs u organizaciji Evropskog udruženja urologa, Barselona  (Španija)
 • 11. – 13. Januar 2022. „Prone PCNL and RIRS Course“, Patra (Grčka)

OBLAST INTERESOVANJA

Urolitijaza, endourologija, urološka onkologija

ČLANSTVO

Lekarska komora Srbije 
Srpsko lekarsko društvo 
Udruženje urologa Srbije  
Evropsko udruženje urologa (EAU)
Endourološko društvo

Dr Dejan Simić

 • Urolog

Specijalizacija

 • Specijalsta urologije

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com