Kratka biografija

Dr Marko Maksić – specijalista urologije

EDUKACIJA

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 2013 godine.

Od 2013 do 2018 godine završio školu rezervnih oficira i radio u 72 specijalnoj jedinici kao oficir – doktor u timu za protiv-diverzionu zaštitu. Takođe angažovan u misiji EU naval force operation Atalanta 2016 godine u Somaliji.

Nakon toga završio specijalizaciju iz Urologije na VMA od 2018 do 2023 godine  i za to vreme radio i sticao iskustvo na pomenutoj klinici VMA.

Bavi se onkologijom, dijagnostikom, hirurgijom.

Na svetskom kongresu Urologa u Dubaiu kao koautor rada nagrađen prvom nagradom i završio kurs EUREP u Pragu predviđen programom specijalizacije za zemlje evropske unije.

OBRAZOVANJE

Osnovne studije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija iz urologije – VMA

ČLANSTVO

Lekarska komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Evropsko udruzenje urologa EAU

RADNO ISKUSTVO

VMA – Urolog specijalista

Dr Marko Maksić

  • Urolog

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com