Kratka biografija

DR MARKO MARJANOVIĆ – specijalsta dečije hirurgije

Zaposlem na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu

Uže područje interesovanja dr Marjanovića je pedijatrijska genitalna rekonstruktivna hirurgija. Autor je i koautor radova u međunarodnim i domaćim časopisima.

Dr Marjanović je član Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije.

Dr Marko Marjanović

  • Urolog

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com