Kratka biografija

Prim. dr sci. med. Mirko Jovanović

Dr Mirko Jovanović je rođen 19.05.1970. godine u Paraćinu. Srednju školu završio u Paraćinu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 10.10.1996. godine u roku, sa prosečnom ocenom 8,40. Nakon obavljenog obaveznog lekarskog staža i položenog stručnog ispita, februara 1998. godine počinje da radi kao lekar opšte prakse do februara 2002. godine. Od 22.2.2002. godine nalazio se na specijalizaciji iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji. Specijalizaciju je završio 20.03.2007. sa odličnom ocenom. Od 12.07.2007. radi kao lekar specijalista urolog u Klinici za urologiju VMA. 2015. godine postaje Načelnik Odseka za funkcionalnu dijagnostiku i cistoskopiju.

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženja urologa Srbije i Evropskog udruženja urologa (EAU).

2006. godine završio je Evropsku školu urologije „EUREP“ u organizaciji Evropskog udruženja urologa, u Pragu.

Govori engleski jezik, 2009. Godine položio je test iz enegleskog jezika po kriterijumu STANAG II. Služi se ruskim, portugalskim i mađarskim jezikom.

Doktorske akademske studije je upisao 2014. godine, a u januaru 2020. na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, uspešno je odbrani odoktorsku disertaciju pod nazivom „Ispitivanje prediktivne vrednosti faktora rizika za razvoj komplikovane urinarne infekcije nakon ureteroskopske litotripsije“


Edukacija i usavrsavanje u stranim bolnicama i centrima:

 • 13. – 17. Novembra 2017, Bolnica Semmelveis, Odeljenje za urologiju, Kiskunhalas, Mađarska
  Obuka: endoskopske operacije kamena: PCNL i URS, Laparaskopske operacije bubrega.
 • 16. – 17. Juna 2017, 1. ESU-ESUT Masterclass of Urolithiasis, Patras, Grčka
  Trening: URS semirigidan I fleksibilan, PCNL
 • 6. – 25. Jula 2016, U organizaciji Odeljenja za međunarodnu saradnju, Ministarstvo za nauku I tehnologiju, Kina, Friendship Hospital, Peking, Kina, International Training on Mini Invasive Operation for Upper Urinary Tract Calculi
  Obuka: PCNL, fleksibilna uretroscopija, laparaskopija
 • 2. – 4. septembra 2015. Godine, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turska
  25th Endourology Course of Urologu Group
  Obuka: Holep, PCNL, Fleksibilna ureteroskopija, Robotska fleksibilna ureteroskopija
 • 20. i 21. april 2012 Endourology Today Workshop, Vodice, Croatia, „Techniques to disintegrate urinary stones using flexible and rigid endoscopes“, „Bipolar transurethral resection of the prostate“
  Obuka: Fleksibilna uretroskopija, B-TURP

U okviru stručnog usavršavanja dr Mirko Jovanović je učestvovao na brojnim skupovima, kongresima I simpozijumima, u zemlji I inostranstvu, na kojima je izlagao radove.

Autor je I koautor brojnih stručnih radova prezentovanih na domaćim I stranim stručnim skupovima I koautor nekoliko radova objavljenih u domaćim I stranim stručnim časopisima.

Dr Mirko Jovanović

 • Urolog

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com