Kratka biografija

Dr Mladen Selak – specijalista urologije

Rođen 15.12.1981. godine u Pakracu.
Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2012. godine.
Od maja 2013. do maja 2015. godine radio kao lekar opšte prakse u Specijalnoj bolnici za urologiju “Petkovic”.
Od  jula 2015. godine nalazi se na specijalizaciji iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji.
2021. godine položio specijalistički ispit, nakon čega radi kao lekar specijalista urolog u Klinici za urologiju VMA.
U oktobru 2013. godine upisao doktorske akademske studije Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

OBLAST INTERESOVANJA

Urološka onkologija

ČLANSTVO

Lekarska komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo

Dr Mladen Selak

  • Urolog

Specijalizacija

  • Specijalsta urologije

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com