Kratka biografija

Prof. dr sc. med. Predrag Aleksić

Dr Aleksić je rođen 1963. godine.

EDUKACIJA I OBRAZOVANJE

Medicinski fakultet završio je u Beogradu, a specijalizaciju iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1999. godine. Od tada je stalno zaposlen u Klinici za urologiju VMA gde se trenutno nalazi na poziciji Načelnika 2. Odeljenja ove klinike.

Magistarski rad je odbranio 2007. godine, a doktorsku tezu 2009. godine. Docent je na Katedri za hirurgiju VMA.

OBLASTI INTERESOVANJA

Autor je ili koautor u više stručnih i naučnih radova publikovanih u stručnim časopisima.

Nosilac je Ordena zasluga za narod Beli Anđeo.

Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja urologa Srbije i Evropskog udruženja urologa.

 

Dr Predrag Aleksić

  • Urolog

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com