Kratka biografija

Prim. dr sci. med. Predrag Marić

Dr Marić je rođen 1972. godine.

EDUKACIJA I OBRAZOVANJE

Diplomirao je na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine. Specijalizaciju iz urologije završio je 2006.godine, a u septembru te iste godine završio je školu urologije EUREP u Pragu.

Usavršio se iz oblasti fleksibilne ureterorenoskopije početkom 2012.godine u Parizu, a 2014. godine iz laparaskopske hirurgije u Šangaju. Takođe je proveo mesec dana na usavršavanju iz laparaskopije u Sloven Gradecu u Sloveniji.

Na medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu je završio doktorske akademske studije, a od 2018. godine ima zvanje primarijus.

Dr Predrag Marić je stalno zaposlen na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde je i član tima za transplantaciju bubrega.

OBLASTI INTERESOVANJA

Član je Udruženja urologa Srbije, Urološke sekcije Srpskog lekarskog društva, kao i Evropske Asocijacije Urologa.

Autor i koautor je više stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima.

 

Dr Predrag Marić

  • Urolog

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com