Kratka biografija

DR VLADAN ANDREJEVIĆ – specijalsta urologije

Univerzitetski Klinički Centar Srbije – Urološka Klinika

EDUKACIJA

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  završio 2007.  godine.

Od 2007. do 2012. godine radi kao klinički lekar  u Urološkoj klinici KCS-a. Od 2012. do 2017. godine  specijalizacija urologije na Urološkoj klinici KCS. Trenutno na subspecijalizaciji iz laparoskopske hirurgije. Zaposlen u Klinici za urologiju  u Univerzitetskom  Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Bavi se dijagnostikom, hirurgijom i minimalno invazivnom hirugijom u urologiji. Deo je tima za laparoskopsku hirurgiju u Urološkoj klinici UKCS-a. Autor i koautor  je brojnih radova iz oblasti urologije.

OBRAZOVANJE

Osnovne studije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalizacija iz urologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Subspecijalstičke studije iz laparoskopske hirurgije – u toku – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

USAVRŠAVANJE

Inzbruk/Austrija, Strazbur/Francuska…

RADNO ISKUSTVO

Klinika za Urologiju UKCS – Urolog specijalista

Dr Vladan Andrejević

  • Urolog

Specijalizacija

  • Specijalsta urologije

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com