Kratka biografija

Dr Živko Soldatović

Obavlja preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena i urotrakta, plasiranje urinarnih katetera, urološke intervencije u lokalnoj i opštoj anesteziji: cirkumciziju, operaciju fimoze

Obrazovanje:

  • 2007. Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija
  • 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2007. Kurs Evropske škole urologije (EUREP) u Pragu, Češka

Publikacije:

•    Objavio je 3 naučna rada u stručnim časopisima
•    Pogledajte PubMed listing publikacija

Dr Živko Soldatović

  • Urolog

Kontakt

Telefon 064 3222221
E-mail uroasurologija@gmail.com